אודות

דבר ראש העיר

תושבים יקרים,

חולון היא עיר מתפתחת שמתחדשת ומתאימה עצמה לרוח התקופה ולצרכים המשתנים.

על מנת לשמור על איכות חיים גבוהה לאורך זמן, קיימת חשיבות רבה לחזק בניינים ישנים, לחדש את מלאי המגורים, המרחב הציבורי, מבני הציבור, הגנים ובהתאמה, גם את התשתיות העירוניות.

מזה זמן עיריית חולון, בראשותי, מגבשת תכנית להתחדשות עירונית בכל רחבי העיר וזאת על מנת ליצור מרקם מיטבי שיענה על כלל הצרכים. כחלק ממטרה זו, הקמנו, בשיתוף עם החברה הכלכלית לפיתוח חולון ומשרד הבינוי והשיכון את מינהלת ההתחדשות העירונית של חולון, שתהווה עבורכם כתובת למתן מידע בכל הנושאים הקשורים בתחום זה, וזאת באופן מקצועי ואמין. בין היתר, בכוונת המינהלת לקיים כנסי הסברה וקורסי העשרה, להעניק ייעוץ פרטני ולהקים פורטל אינטרנטי ייעודי.

הקמת המינהלת וכל הכרוך בה, היא צעד חשוב נוסף בשרשרת הפעולות שאנו מקדמים לשמירת האינטרס הציבורי, הן עבורכם והן עבור העיר בכללותה. בחוברת זו מרוכז עבורכם מידע נחוץ בתחום ההתחדשות העירונית ואני מקווה כי הוא יהא לכם לעזר.

שלכם,
מוטי ששון
ראש העיר

מי אנחנו

מינהלת ההתחדשות העירונית הוקמה על ידי עיריית חולון והחברה הכלכלית לפיתוח חולון
בשיתוף משרד הבינוי והשיכון במטרה לסייע לתושבי העיר והיזמים הפועלים בעיר לקדם
פרויקטים של התחדשות עירונית, ביניהם תמ"א 38 ופינוי בינוי.

כחלק מפעילותה, תפעל המינהלת להנעת תהליכי התחדשות עירונית, ארגון המתחמים הקיימים
וקידום התכניות. פעילויות אלו יאפשרו את חידוש מלאי המגורים, שיפור המרחב הציבורי, מבני הציבור, הגנים והתשתיות העירוניות. כל זאת במטרה לשמור על איכות החיים בעיר, לשפר את חיי התושבים וסביבת המגורים, להוביל ולפתח את שכונות העיר המוחלשות ולשלב את ההיבטים החברתיים בתכניות לצד ההיבטים הפיזיים.

התחדשות עירונית היא תהליך שיקום המרקם הבנוי הקיים ושיפורו באמצעות מגוון רחב של כלים, תוך התייחסות הן למצב הפיזי של המבנים והן למצב החברתי של התושבים. התחדשות עירונית תורמת להחייאת המרקם הבנוי, הכנסת שימושי קרקע חדשים, עידוד אכלוס של אוכלוסייה צעירה, ניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ושמירה על שטחים פתוחים.

תהליך ההתחדשות העירונית הינו תהליך מקיף וכולל היוצר עירוניות אפקטיבית ומרחב ציבורי תוסס.

צוות המינהלת

לירן אדרי

ראש המינהלת

liran@minhelet-holon.co.il

עפרה ליפסקי

אדריכלית המינהלת

ofra@minhelet-holon.co.il

חן רוטמן

מנהל פרויקטים ולקוחות

chen@minhelet-holon.co.il

שוהם ניר

רפרנטית תכניות
התחדשות עירונית

shoham@minhelet-holon.co.il

ענת בנין

רפרנטית תכניות
התחדשות עירונית

anatb@minhelet-holon.co.il

אסף סמרנסקי

רפרנט תכניות
התחדשות עירונית

asafs@minhelet-holon.co.il

זהבה לווטה

מנהלת תחום חברה וקהילה

zehava@minhelet-holon.co.il

אדיר רמז

מנהל תחום חברה וקהילה
סוקולוב אגרובנק

adir@minhelet-holon.co.il

עומר פורת

מנהל תחום חברה וקהילה
תל גיבורים וג'סי כהן

omer@minhelet-holon.co.il

מה אנחנו מציעים?

מינהלת ההתחדשות העירונית מציעה עבורכם שירותים רבים, ביניהם:

מתן מידע כללי וייעוץ

מתן מידע כללי וייעוץ בכל הקשור בהתחדשות עירונית על ידי הנגשה ופרסום של מידע וחומרי הסברה לתושבים, יזמים ובעלי מקצוע.

ביצוע פעולות הסברה לתושבים

קיום כנסים עבור בעלי הנכסים, ימי עיון, קורסי הכשרה והעשרה.

סיוע בהתארגנות בעלי הנכסים

סיוע בהתארגנות בעלי הנכסים תוך שמירה על טובתם ורווחתם וכן שמירה על ההיבטים החברתיים-קהילתיים בפרויקטים של התחדשות עירונית.

סיוע במתן מידע לקידום תכנון ראשוני ובדיקות התכנות,

סיוע במתן מידע לקידום תכנון ראשוני (GO NO GO) ובדיקות התכנות, מתן אור ירוק ליזמים ובעלי נכסים להמשך פעילות (מובהר כי לוועדות ולמוסדות התכנון נתון שיקול הדעת הבלעדי בעניין זה).

קידום מתחמים המוגדרים לפינוי בינוי

הובלה וקידום מתחמים המוגדרים לפינוי בינוי חובה במסלול רשויות וביוזמה עירונית (בהתאם למגבלות תקציביות) עד לאישור תכנית נקודתית.

סיוע בהאצת טיפול בפרויקטים

סיוע בהאצת טיפול בפרויקטים להתחדשות עירונית במחלקות התכנון והרישוי ברשות.

סיוע בתהליכים של איתור יזמים

סיוע בתהליכים של איתור יזמים לביצוע פרויקטים.