מדיניות רחוב סוקולוב ושכנות אגרובנק מתווה את התחדשות המבנים ברחוב ובשכונה לקראת תחילת הפעילות העתידית של הרכבת הקלה לאורך רחוב סוקולוב.

עיריית חולון והמינהלת להתחדשות עירונית מברכות על קידום יוזמות להתחדשות עירונית ברחוב.

על מנת לקדם תכנית בהתאם למתחמי המימוש, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

  1. שליחת קו כחול ומילוי תצהיר אחיזה בקרקע – לחץ כאן

  2. שליחת מצגת הכוללת את עקרונות התכנון המוצעים – לחץ כאן

  3. קביעת פגישת התנעה. 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאדיר רמז, מנהל תחום חברה וקהילה, 054-4704003, adir@minhelet-holon.co.il