ליווי תושבים

המינהלת להתחדשות עירונית מונתה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית להיות היועצת החברתית במתחם. תפקיד היועץ החברתי כולל 3 היבטים: 

1. מיפוי שטח וכתיבת דוח חברתי. 

2. ארגון וליווי נציגות בכל בניין וגיבושם לכדי פורום כללי לכל המתחם תוך הענקת כלים לבחירה של אנשי מקצוע אשר ילוו את הבניין בתהליך ההתחדשות. 

3. ליווי ועדכון שוטף של כלל תושבי המתחם. 

1. מיפוי שטח וכתיבת דוח חברתי

מתחם קוגל מתפרס על פני עשרה רחובות: קוגל, קפלן, הלוחמים, ה' באייר, הגלעד , הגלבוע, השומרון, מקווה ישראל, אביבים והגליל. המתחם מונה כ-2025 נפש, 844 בתי אב, המתגוררים ב- 47 מבני מגורים ו-45 בתי עסק. הדוח החברתי הינו מסמך מסכם אשר נכתב לאחר עבודת שטח מעמיקה הבודקת את מאפייני התושבים, רצונותיהם וצרכיהם. סיכום הממצאים וניתוחם ממליץ לצוות התכנון בנושאים: 1. מדיניות עירונית. 2. המלצות תב"ע. 3. ליווי הדיירים. 

מיפוי השטח נערך בחודשים מאי – אוקטובר 2019 ובוצע בשיטת DOOR 2 DOOR . בנוסף בוצעו ראיונות טלפונים עם בעלי הנכסים שלא מתגוררים במתחם בשעות שונות של היום. על הסקר השיבו כ-300 בעלי דירות במתחם. 

2. ארגון וליווי הסמכת נציגויות בעלי הנכסים

לאחר עבודת שטח  של המינהלת באמצעות הגב' ענת ברקאי נבו קיימות היום במתחם כ-40 נציגויות פעילות. חברי הנציגות מכלל המתחם לוקחים חלק בפורום נציגויות במסגרתו מועברים לחברי הנציגות הרצאות ומפגשי העשרה בנושאים רלוונטיים להתחדשות עירונית. פורום הנציגויות משמש בנוסף גם פלטפורמה למענה על שאלות ועדכונים. 

לעיון בחומרי הפורום: 

3. ליווי ועדכון שוטף של תושבי המתחם

מאז ההכרזה על התכנון במתחם ותחילת עבודתה של המינהלת כיועצת חברתית, מלווים תושבי המתחם באופן ישיר ושוטף. המינהלת והיועצת החברתית מטעמה זמינים באמצעות המייל והטלפון ובמידת הצורך מקיימים מפגשים פיזיים. לטובת עדכון התושבים מפעילה המינהלת לשונית יעודית באתר המתעדכן באופן שוטף. אחת לרבעון מחלוקות אגרות המעדכנות בסטטוס התכנוני והעבודה החברתית שנעשתה במתחם.