התחדשות עירונית ג'סי כהן

מידע ליזמים

עיריית חולון בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קידמו בשנים האחרונות תכנית התחדשות עירונית בשכנות ג'סי כהן. תהליך התכנון לווה בהליך שיתוף ציבור שכלל כנסים, מפגשים אישיים, צוות תושבים מלווה ועוד.

בתאריך 18/04/2023 אישרה וועדת המשנה לתכנון ובנייה את מסמך המדיניות. 

ובכך ניתנת האפשרות לקידום ההתחדשות העירונית בשכונה.

 1. לצפייה במסמך המדיניות לחץ כאן

 2. לצפייה במצגת למסמך המדיניות שאושרה ע"י וועדת המשנה לחצו כאן

 3. על מנת לקדם יוזמות, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  • שליחת קו כחול + סטטוס אחיזה בקרקע.

  • שליחת מצגת הכוללת את עקרונות התכנון המוצעים.

  • קביעת פגישת התנעה.

   

 4. למתחמים הצבועים ב"אדום" ו"צהוב" יש לפעול לפי נוהל קידום תכנית מפורטת ביוזמה פרטית – לחצו כאן

ולשלוח את הנתונים לבעלי התפקידים:

אסף סמרנסקי, מתכנן עירוני, המינהלת להתחדשות עירונית

asafs@holon.muni.il

עומר פורת, מנהל תחום חברה וקהילה, המינהלת להתחדשות עירונית

omer@minhelet-holon.co.il