שכונת ג'סי כהן

התחדשות עירונית ג'סי כהן

| מידע ליזמים

עיריית חולון בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קידמו בשנים האחרונות תכנית התחדשות עירונית בשכונת ג'סי כהן. תהליך התכנון לווה בהליך שיתוף ציבור שכלל כנסים, מפגשים אישיים, צוות תושבים מלווה ועוד.

בתאריך 18/04/2023 אישרה וועדת המשנה לתכנון ובנייה את מסמך המדיניות ובכך ניתנת האפשרות לקידום ההתחדשות העירונית בשכונה.

על מנת לקדם יוזמות, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

1. שליחת קו כחול+ סטטוס אחיזה בקרקע

2. שליחת מצגת הכוללת את עקרונות התכנון המוצעים בפורמט

3. קביעת פגישת התנעה

למתחמים הצבועים ב"אדום" ו"צהוב" יש לפעול לפי נוהל קידום תכנית מפורטת ביוזמה פרטית

יש לשלוח את הנתונים לבעלי התפקידים- המינהלת להתחדשות עירונית:

אסף סמרנסקי, מתכנן עירוני,  asafs@holon.muni.il

עומר פורת, מנהל תחום חברה וקהילה,  omer@minhelet-holon.co.il

| כתובות המתחם

| חדשות ועדכונים

| סרטונים לצפייה