מתחם שדרות קוגל – כניסה לעיר

סטטוס התכנית:

תכנית 505-0874917, ח/650 – התחדשות עירונית שד' קוגל – אושרה למתן תוקף בתנאים, ביום 29.01.24.

המתחם ממוקם בכניסה הראשית לעיר ומוגדר כציר תנועה ראשי לרכבת הקלה. בנוסף, באזור זה מתוכנן לעבור הקו הירוק. מעבר הרכבת הקלה תשנה את תוואי האזור כולו: כבישים, מדרכות, צמחיה ועצים. לאור זאת הוחלט על יד הרשות להתחדשות עירונית בשיתוף עם עיריית חולון לקדם תכנון כוללני מפורט אשר יאפשר את חידוש הבניינים בצורה המיטבית והאיכותית ביותר אשר תיתן מענה לצרכים החברתיים השונים.

במתחם קוגל קיימות כיום כ-850 יחידות דיור, ואילו התכנון החדש יכלול אפשרות לתוספת של כ-2,500 יחידות דיור נוספות, שטחי מסחר, תעסוקה וציבור. המינהלת להתחדשות עירונית חולון מונתה על ידי הרשות להתחדשות עירונית להיות היועצת החברתית במתחם, כאשר הייעוץ החברתי כולל בתוכו ליווי צמוד וסיוע לתושבים בקידום הליכי התחדשות העירונית למיניהם.  לטובת עבודה זו, בחרה המינהלת את שירותיה של הגב' ענת ברקאי נבו, יועצת חברתית ומתכננת ערים אשר ממונה גם על שיתוף הציבור במתחם

מצגת_שיתוף_ציבור_9-11-2022

הקלטת מפגש שיתוף הציבור מיום_9-11-2022

לינק למסמכי התכנית באתר מינהל התכנון