| תכנית ח/ 623 תל גיבורים

תכנית ח/ מק/ 623 תל גיבורים

| סטטוס הפרוייקט

תכנית מספר 505-0338814 ח/ מק/ 623 התחדשות עירונית תל גיבורים, נידונה בוועדה המחוזית בתאריך 25.1.21 שם הוחלט שתוטמע בתכנית ההתחדשות העירונית של העיר ח'619. לפיכך תהפוך התכנית ח/מק/ 623 למדיניות. 

בימים אלו עובד צוות התכנון על הידוק התכנית בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית. בחודשים הקרובים יפורסמו המסמכים לעיון. נשוב ונעדכן עם פרסום המסמכים. 

מוקדים בהם מקודמים תכניות מפורטות לפינוי בינוי בשכונת תל גיבורים כדוגמת מבצע סיני ומתחם החצב ממשיכים בקידום התכנון על ידי עיריית חולון, המינהלת להתחדשות עירונית והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. 

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות למנהלת להתחדשות עירונית בטלפון 03-7284291

| חדשות ועדכונים

ח/ 623 תכנית התחדשות עירונית תל גיבורים

| סטטוס הפרוייקט

תוכנית ח/623 הינה תכנית להתחדשות עירונית בשכונת תל גיבורים. 

שכונת תל גיבורים הינה שכונה ותיקה בעיר חולון הממוקמת במיקום אסטרטגי במטרופולין תל אביב בסמוך לתחנת הרכבת וולפסון ולנתיבי איילון.

מטרתה העיקרית של התוכנית היא שיפור איכות חיי התושבים המתגוררים בה ויצירת מנוף משמעותי להתחדשות עירונית. מטרה זו תקבל ביטוי על ידי טיפול במרחב הציבורי בשכונה, הכולל: תוספת מבני ציבור, הגדלת שטחי הציבור הפתוחים, פתיחת רחובות חדשים והרחבת רחובות קיימים.

התוכנית מגדירה את מרחב שיקול הדעת של הוועדה המקומית בקביעת סדר העדיפויות למימושם של המתחמים השונים מתוך המאגר הכללי עפ"י איכות התועלת הציבורית הצפויה ממימושו של כל מתחם. מימושה של תכנית מסוג זו, תלוי בהתארגנות התושבים. מימושה של התוכנית יהיה בהדרגה, לאורך תקופה ארוכה והיא כוללת בתוכה מערכת מעקב ובקרה שתבחן מעת לעת.

בחודש יולי אישרה הועדה המקומית את הפקדת התוכנית.

| חדשות ועדכונים