תכנית התחדשות ג'סי כהן

תושבי שכונת ג'סי כהן מוזמנים להכיר וללמוד על מסלולי ההתחדשות העירונית בשכונה כפי שהגדיר מסמך המדיניות שאושר בחודש אפריל האחרון.

החוברת מאגדת בתוכה מידע על תהליכי ההתחדשות העירונית בשכונה לפרטים נוספים מוזמנים לפנות אל עומר פורת, מנהל תחום חברה וקהילה בטלפון 050-8908500.

ניתן להיכנס לברושור בקישור הבא – לחצו כאן

החל מתאריך 15/05/2023 תפתח המינהלת להתחדשות עירונית, יום קבלת קהל ייעודית לתושבי השכונה במרכז הקהילתי לזרוס בימי שני בין השעות 16:00 – 18:00.

עיריית חולון בשיתוף הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קידמו בשנים האחרונות תכנית התחדשות עירונית בשכנות ג'סי כהן. תהליך התכנון לווה בהליך שיתוף ציבור שכלל כנסים, מפגשים אישיים, צוות תושבים מלווה ועוד.

בתאריך 18/04/2023 אישרה וועדת המשנה לתכנון ובנייה את מסמך המדיניות. ובכך ניתנת האפשרות לקידום ההתחדשות העירונית בשכונה.

 1. לצפייה במסמך המדיניות לחץ כאן

 2. לצפייה במצגת למסמך המדיניות שאושרה ע"י וועדת המשנה לחצו כאן

 3. על מנת לקדם יוזמות, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  • שליחת קו כחול + סטטוס אחיזה בקרקע.

  • שליחת מצגת הכוללת את עקרונות התכנון המוצעים.

  • קביעת פגישת התנעה.

   

 4. למתחמים הצבועים ב"אדום" ו"צהוב" יש לפעול לפי נוהל קידום תכנית מפורטת ביוזמה פרטית – לחצו כאן

ולשלוח את הנתונים לבעלי התפקידים:

אסף סמרנסקי, מתכנן עירוני, המינהלת להתחדשות עירונית

asafs@holon.muni.il

עומר פורת, מנהל תחום חברה וקהילה, המינהלת להתחדשות עירונית

omer@minhelet-holon.co.il