מתחם מבצע סיני- שכונת תל גיבורים

מתחם מבצע סיני - שכונת תל גיבורים

מתחם מבצע סיני ממוקם במרכז שכונת תל גיבורים ומאופיין בבניה נמוכה.  תוכנית ההתחדשות של השכונה הגדירה הרחבה של השטחים הציבוריים ופריצות דרך בסמוך למתחם (בחיבור בין רחובות החי"ם ולחזית חמש) במטרה לחזק את רחובותיה הפנימיים של השכונה, לתת מענה למגוון צרכי הדיון של השכונה. למשוך אוכלוסיה חדשה תוך שמירה על האכולוסיה הקיימת, אופי השכונה וצביונה.  

סטטוס התוכנית

תוכנית  ח/מק/207 , מבצע סיני , שמספרה- 505-0858993 הופקדה בוועדה המקומית,  ונמצאת בשלב של הגשת התנגדויות.

ניתן להגיש התנגדות עד 3.5.2022

 

כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התוכנית במקומות הבאים:

  1. באופן מקוון באתר מינהל התכנון, בקישור הנ"ל-

www.iplan.gov.il

בקישור זה יש להיכנס לכלים ומידע, תחת – איתור תוכניות, ולהקליד את מספר התוכנית.

  1. באופן פיזי ומוחשי אצל מחלקת הממ"ש- בעיריית חולון. נדרש לקבוע איתם פגישה לפניי, בטלפון- 03-5027222 שלוחה 3, להלן שעות הפעילות של

א', ב', ה': 11:30-8:30

ג': בבקרים רק לעורכי בקשה 11:30-08:30

כלל הציבור: 18:00-16:00

כל המעוניין  בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התוכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של  ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים.

איך בפועל מגישים את ההתנגדות:

  1. ניתן להגיש הגשה מכוונת באתר מינהל ההנדסה, דרך הקישור המצורף- https://www.holon.muni.il/DynamicForms/Pages/Eng-Objection.aspx.
  1. לפנים משורת הדין , ניתן להגיש התנגדות במכתב ידני רגיל*, בו אתם מציינים פרטים אישיים- שם פרטי + משפחה, ת.ז, גוש וחלקה, ועו"ד המאמת את העובדות.

את המכתב הזה ניתן להגיש לעירייה בכמה דרכים:

-לסרוק את המכתב וההצהרה מעו"ד ולשלוח למייל-  malym@Holon.muni.il

-לשלוח בדואר לעיריית חולון-  לכבוד: משרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון , בכתובת : בניין עיריית חולון , רח' ויצמן 58 , קומה 7

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב רח' מנחם בגין – 125 תל אביב – 67012   טלפון 03-7632588

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מצ"ב נוסח פרסום המכרז

התמונה להדמיה בלבד. משרד גושן אדריכלים

סגירת תפריט
דילוג לתוכן