מתחם מבצע סיני- שכונת תל גיבורים

סטטוס התוכנית: אושרה! 

תוכנית ח/מק/207 מבצע סיני שמספרה- 505-0858993, אושרה למתן תוקף בוועדה המקומית ביום 13/03/2023.

עם פרסום התוקף ברשומות, היזם יוכל להתחיל לעבוד על קידום היתרי בנייה.

המינהלת להתחדשות עירונית חולון מאחלת הצלחה רבה לכלל תושבי המתחם.

מתחם מבצע סיני ממוקם במרכז שכונת תל גיבורים ומאופיין בבניה נמוכה. תוכנית ההתחדשות של השכונה הגדירה הרחבה של השטחים הציבוריים ופריצות דרך בסמוך למתחם (בחיבור בין רחובות החי"ם ולחזית חמש) במטרה לחזק את רחובותיה הפנימיים של השכונה, לתת מענה למגוון צרכי הדיון של השכונה. למשוך אוכלוסייה חדשה תוך שמירה על האוכלוסייה הקיימת, אופי השכונה וצביונה.  

התמונה להדמיה בלבד. משרד גושן אדריכלים