מתחם יוספטל – שכ' ג'סי כהן

סטטוס התכנית

תכנית 505-0858258, ח/655 – התחדשות עירונית – מרחב יוספטל – בהתאם להחלטת הועדה המחוזית תכנית יוספטל פורסמה בשנית מכוח סעיף 106 ב' לחוק התכנון והבנייה. מועד אחרון להגשת התנגדויות הינו 07/03/24. כאן.

מתחם יוספטל ממוקם בכניסה המערבית לעיר חולון, ובסמיכות לצירי תחבורה ראשיים (כבישי איילון, רכבת ישראל ובעתיד גם שני קווי המטרו M1 ו M3).

המתחם כולל את המקטע הצפוני של שכונת ג'סי כהן ואת המקטע הדרומי של שכונת נאות רחל. בין הרחובות: אילת ממזרח, חצרים מצפון, נתיבי איילון ממערב וחלץ מדרום.

התכנית כוללת הריסת המבנים הקיימים ובניית מבני מגורים חדשים, שטחי מסחר, תעסוקה וחיזוק תשתיות התנועה וההלכתיות באזור ובשכונה כולה.

בחודש מאי 2023 התקיימו כנסי שיתוף ציבור בדבר הפקדת תכנית מתחם יוספטל. מצ"ב לעיונכם:

1. הקלטת כנס שת"צ לתושבי המתחם הצפוני מיום 22.05.23

מצ"ב הקלטת הכנס

  1. הקלטת כנס שת"צ לתושבי המתחם הדרומי מיום 24.05.23

מצ"ב הקלטת הכנס

  1. מצגת שיתוף ציבור בדבר הפקדת תכנית מתחם יופסטל – מאי 2023

מצ"ב קישור למצגת הכנס

 

 

התמונה להדמיה בלבד. משרד ישר אדריכלים

עדכונים שוטפים:

חומרים מכנסי שיתוף ציבור

חומרים מערבי עיון והרצאות