בחירת עורך דין
מלווה

פרויקט התחדשות עירונית הינו פרויקט מורכב המשלב בתוכו הליכים משפטיים המצריכים ליווי משפטי מקצועי.
במטרה להגן על האינטרסים והזכויות שלכם מומלץ לבחור עורך דין שילווה ויעניק לכם לויין משפטי, החל משלבי ההתארגנות הראשוניים ועד לסיום הפרויקט.

תפקידו העיקרי של עורך הדין המלווה:

בחירת עורך דין מלווה מטעמכם מחזקת את היכולת שלכם להצליח בתהליך חשוב לזכור: שכרו של העו״ד המלווה ישולם לרוב ע״י היזם/קבלן ולא ע״י בעלי הנכסים.

כיצד נכון לבחור עורך דין מלווה?

בטרם התקשרות עם עורך דין מלווה, מומלץ לבקש ולראות הוכחות ומידע בדבר ניסיונו המקצועי בתחום ההתחדשות העירונית.